Flytelefoni

Flytelefonisertifikatet gir deg rett til å snakke på flyradio. Flytelefonisertifikatet er et frittstående sertifikat som benyttes av dronepiloter og andre luftromsbrukere som flyr mikrofly, hang- og paraglider. 

Droneakademiets kurs i flytelefoni tar deg igjennom luftfartstilsynets pensum (BSL C 5-2a) for flytelefonisertifikatet og forbereder deg til praktisk og teoretisk eksamen. Kurset er pedagogisk satt opp og inkluderer mange videoer og animasjoner. Animasjonen under er bare en av de mange videoene du vil finne i nettskolen.

Læring sikres ved nettbaserte leksjoner og innsendingsoppgaver via nettskolen. Når du har fullført alle oppgavene innenfor vårt kompetansenivå (80% riktig) kan du melde deg opp til gjennomgang og tentamen. Kurset er spesielt tilpasset droneoperatører, men passer også for luftsportsutøvere innen microflyging og hang/paragliding. Kursbok er inkludert i kurskostnaden.

På oppsummeringsdagen vil vi repetere pensum og besvare eventuelle spørsmål. Det vil bli en praktisk gjennomgang i bruk av radioutstyr og fraseologi.

FAQ

1. Teori og praktisk trening
Droneakademiets nettkurs inneholder teoripensum for flytelefonisertifikatet. Det finnes ingen formelle krav til praksis opplæring, men du må igjennom en praktisk prøve for du får tildelt flysertifikatet. Det vil derfor være behov for en aller annen form for praksisopplæring. Droneakademiets nettkurs inneholder flere eksempler (videoer) og øvelsesoppgaver i praktisk bruk av radiosamband. Du vil også få verdifull trening under oppsummeringsdagen i klasserom. Når du har bestått nettkurset melder vi deg opp til teorieksamen.

2. Teoretisk og praktisk eksamen
Teorieksamen gjennomføres innenfor de fastsatte eksamensperiodene til PPL-eksamen (se Luftfartstilsynets hjemmeside for tider og steder). Du får 30 minutter til å fullføre 20 flervalgsoppgaver. Oppgavene har 4 svaralternativ, og har ett riktig svar. 75% riktige svar kreves for å bestå prøven. Når du har bestått Luftfartstilsynets teorieksamen, tar du selv kontakt med en godkjent kontrollant. Den praktiske eksamen består av frasiologi og en engelsk språktest.

3. Søknad om utstedelse
Når praktisk prøve og språkprøve er gjennomført og bestått og Luftfartstilsynet har mottatt nødvendig papirarbeid, vil flytelefonisertifkatet bli utstedt.
Søker til flytelefonistsertifikat må ha fylt 15 år, ha gjennomgått godkjent utdanning og bestått teoretiske og praktiske prøver.
1. Påmelding
Meld deg på kurset ved å opprette brukerkonto og trykk på "Påmelding" i kolonnen til høyre. Kurset aktiveres så snart kursavgiften er registrert betalt. (Kontakt oss for eventuell bedriftsavtale.)

2. Fullfør leksjoner og progresjonsprøver
Fullfør leksjonener og progresjonsprøver i ditt eget tempo. Kurseksamen i slutten av nettkurset forbereder deg mest mulig til teoriprøven. Våre dyktige instruktører gir personlig oppfølging og svarer på eventuelle spørsmål du måtte ha underevis i nettkurset. Når du har bestått vår kurseksamen melder du deg på et av våre klasseromskurs, for gjennomgang av pensum og praktisk øving i radiosamband.

Dersom noen av stedene eller tidspunktene ikke passer deg, kan du sende en forespørsel til oss. Husk at kurset også kan arrangeres bedriftsinternt - der du er.

Tlf: 454 21 377
E-post: info@ubemannet.no

Logg deg inn og trykk påmelding, eller send en e-post til info@ubemannet.no


Pensum

  Introduksjon

Velkommen

Start

Defenisjoner

Start

Flytelefonisertifikatet

Start

Utdanning og eksamen

Start

Progresjonsprøve

Start
  Radioutstyret

Elektriske installasjoner

Start

Radioutstyr

Start

Transponder

Start

VHF Nødpeilesender

Start

Annet utstyr

Start

Praktisk bruk av VHF-COM

Start
  Radioteori

Radiobølger

Start
  Luftrom og lufttrafikktjenesen

Lufttrafikktjenesten

Start

Kommunikasjonskrav

Start
  Samband

Introduksjon

Start

Det fonetiske alfabetet

Start

Tall

Start

Ord og uttrykk

Start

Kallesignal

Start

Praktisk bruk av transponder

Start

Prøvesendinger

Start
  Flyplassoperasjoner

Flyplass

Start

Flyplasskart

Start

Inn- og utflyging

Start

Prosedyrer

Start
  Når ting går galt

Introduksjon

Start

Nødkalling og Nødmelding

Start

Nødsamband og nødtrafikk

Start

Hastesignal og hastemelding

Start
  Radiofraseologi

Etablering av radiosamband

Start
  Ubemannet luftfart

Introduksjon

Start

Fraseologi

Start
  Radionavigasjon

VDF (Radio Direction Finder)

Start