Nettkurs for e-eksamen

 

Dersom du skal føre et ubemannet luftfartøy i operatørklassene RO2 eller RO3, må du ha bestått Luftfartstilsynets e-eksamen. Teorien er omfattende og det kreves at du har god kunnskap om norsk luftrom, lover og bestemmelser, meteorologi, menneskelige faktorer og begrensninger, operasjonelle prosedyrer og mye mer. Teorieksamen avlegges ved en av  Statens vegvesen sine trafikkstasjoner og inneholder 40 spørsmål med 4 svaralternativer som må besvares innen 80 minutter. Det kreves minimum 75% riktige svar for å bestå.

Nettkurset er utviklet av våre kursholdere som har bakgrunn som flyinstruktører med lang fartstid innen ubemannet luftfart. Ved hjelp av underholdende animasjoner, filmer og interaktivt innhold loser vi deg trygt gjennom pensum - i ditt eget tempo. Vårt kurs skal gi deg de aller beste forutsetninger for å bestå droneeksamen, og for å bli en trygg dronepilot.

Dette sier våre elever:

"Bestod på første forsøk! Fikk god hjelp av gjennomgang av hele kurset, og fikk flere lignende spørsmål på teoritentamen hos dere som på selve eksamen."

"Tusen takk for god hjelp. Jeg vil anbefale dette nettkurset til andre."

Innhold

Nå kan du studere når du vil, i ditt eget tempo, med dyktige instruktører og personlig oppfølging. Nettkurset er pedagogisk lagt opp og inneholder flere videoer og animasjoner kombinert med vår egen pensumtekst. For å kunne gi deg den beste forutsetningen for å kunne bestå luftfartstilsynets e-eksamen, har vi utviklet gode, realistiske eksamensoppgaver som du finner etter hver kursmodul.  Helt til slutt i kurset finner du to teoritentamner og en kurseksamen. Får du over 75% riktig på vår kurseksamen får du tilsendt Droneakademiets kursbevis.

Ønsker du å prøve nettskolen? Ta vårt gratis nettkurs "Veien til operatørgodkjenning".

FAQ

1. Påmelding
Meld deg på kurset ved å opprette brukerkonto og trykk på "Påmelding" i kolonnen til høyre. Kurset aktiveres så snart kursavgiften er registrert betalt. (Kontakt oss for eventuell bedriftsavtale.)

2. Fullfør leksjoner og eksamensoppgaver
Fullfør leksjonene og test deg selv med nyttige eksamensspørsmål underveis. Teoritentamen og kurseksamen i slutten av nettkurset forbereder deg mest mulig til teoriprøven. Våre dyktige instruktører gir personlig oppfølging og svarer på eventuelle spørsmål du måtte ha.

3. Ta teorieksamen
Avlegg teorieksamen ved en av Statens vegvesen sine trafikkstasjoner. 40 flervalgsspørsmål med 4 svaralternativer må besvares innen 80 minutter. Det kreves minimum 75% riktige svar for å bestå.
Teorieksamen avlegges ved en av Statens vegvesen sine trafikkstasjoner. Liste over trafikkstasjoner og åpningstider finner du her. Eksamensgebyret på kr 1010,- betales kontant eller med debetkort.
For å kunne operere som dronepilot i operatørkategoriene RO2 og RO3 må du ha bestått luftfartstilsynets e-eksamen.

Dersom noen av stedene eller tidspunktene ikke passer deg, kan du sende en forespørsel til oss. Husk at kurset også kan arrangeres bedriftsinternt - der du er.

Tlf: 454 21 377
E-post: info@ubemannet.no

Logg deg inn og trykk påmelding, eller send en e-post til info@ubemannet.no


Pensum

  Introduksjon

Velkommen

Start

Ubemannet luftfart

Start

Samfunnsnytte

Start

Måleenheter

Start

Definisjoner

Start

Test deg selv

Start
  Lover og bestemmelser

Luftfartshirarkiet

Start

Fartøyklasser

Start

Operasjonstyper

Start

Operatørklasser

Start

Operatørtillatelse

Start

Krav til organisasjon

Start

Operasjonsmanual

Start

Bestemmelser for norsk luftfart (BSL)

Start

Aeronautical information circular (AIC)

Start

Landingsplasser

Start

Luftrom

Start

Lufttrafikktjenesten

Start

Luftens regler (SERA)

Start

Droneforskriften (BSL A 7-1)

Start

Krav til fartøy (BSL A 7-1)

Start

Operative bestemmelser (BSL A 7-1)

Start

Luftrom og krav (BSL A 7-1)

Start

Radiosamband

Start

Andre regler

Start

Frekvensbruk

Start

Test deg selv

Start
  Aerodynamikk

Grunnleggende aerodynamikk

Start

Multikopter

Start

Fixed-wing

Start

Bakkeeffekt

Start

Vortex ring state

Start

Ising

Start

Vekt og balanse

Start

Test deg selv

Start
  RPAS-lære

Motorsystemer

Start

Batteri

Start

Propeller

Start

Komponenter

Start

GPS og GLONASS (GNSS)

Start

Transponder

Start

Radioteori

Start

Kontrollsystem

Start

Instrumentering (telemetri)

Start

Luftdyktighet

Start

Vedlikehold

Start

Test deg selv

Start
  Meteorologi

Atmosfæren

Start

Lokale vindmønstre

Start

Turbulens

Start

Skyer og nedbør

Start

Værvarslingstjenester

Start

Test deg selv

Start

Trykkhøyde og tetthetshøyde

Start
  Operasjonelle prosedyrer

Mannskap og ansvar

Start

Situasjonsforståelse

Start

Optiske illusjoner og skanning

Start

Informasjonskilder

Start

AIP

Start

NOTAM

Start

Risiko

Start

Risikoanalyse

Start

Operasjoner i nærheten av lufthavner

Start

Sjekklister

Start

Nødprosedyrer

Start

Loggføring og etterarbeid

Start

Rapportering og ulykker

Start

Test deg selv

Start
  Menneskelige faktorer

Helse

Start

Beslutningstaking

Start

Hendelsesforløp og Ulykker

Start

Test deg selv

Start
  Teorieksamen

Om eksamen

Start

Teoritentamen 1

Start

Teoritentamen 2

Start

Kurseksamen

Start