Nytt dronegebyr for RO1-operatører

Regelverk

Publisert 21/12/2018

I høringsutkastet til Luftfartstilsynet er det foreslått et nytt registreringsbebyr for RO1-operatører. Det nye gebyret på 350 kroner vil dekke kostnaden for et nytt nasjonalt droneregister.

 

Alle som fortsatt skal operere som RO1-operatør må registrere seg på nytt innen 1. april 2019. Med nytt felleseuropeisk regelverk for droner i emning, er det ventet at denne re-registreringen må gjentas årlig.

 

Den nye gebyrforskriften ventes å tre i kraft 1 januar 2019.