Slik publiserer du NOTAM

Guider

Publisert 28/01/2019

Dersom du skal operere drone utenfor synsrekkevidde (BLOS) i luftrom klasse G, er det et krav om utstedelse av NOTAM (notice to airmen) 12 timer før oppdraget starter.

 

NOTAM publiseres ved å sende informasjon om flygingen til notamkontoret som driftes av Avinor. Meldingen kan eksempelvis sendes via e-post til nof@avinor.no 12 timer før start. Du må oppgi følgende informasjon:

 

1) Formålet med flygingen

2) Operasjonstype (VLOS, BLOS etc.)

3) Tidspunkt for flyging, spesifiser lokaltid eller UTC

4) Posisjon ved bruk av WGS84-koordinater (GPS). Oppgi flere punkter for et område, eller et senterpunkt med en radius oppgitt i nautisk mil (NM)

5) Oppgi høyde for oppdraget, her er det viktig at du oppgir høyden som fot AMSL, f.eks: Bakkenivå til 400 fot AMSL

 

En publisert NOTAM for planlagt droneflyging kan se slik ut:

 

A) Location indicator: ENOR - NORWAY FIR

B) Start of validity: 1806051100

C) End of validity: 1806051300

D) Schedule of activity:

E) NOTAM text: UNMANNED ACFT WILL TAKE PLACE IN DRAMMEN AREA, PSN 594438N 0100819E, RADIUS 0,5 NM

F) Lower limit: GND

G) Upper limit: 400FT AMSL

 

En NOTAM melding består av flere koder og tall, men viktig informasjon vil alltid være skrevet i klartekst.