Bli godkjent droneoperatør

Ønsker du å tilby dronetjenester eller søke uavhengighet fra eksterne leverandører? Vi hjelper deg med sikker integrering av droner etter gjeldende regelverk.

Vi integrerer droner i din virksomhet

Enten du vil tilby dronetjenester eller søke uavhengighet fra eksterne leverandører, hjelper vi deg med sikker integrering av droner etter gjeldende regelverk. Å utføre droneoperasjoner med lav risiko krever god planlegging. Som kommersiell droneoperatør er du pålagt å opprettholde manualer for opplæring av personell, vedlikehold, flygeplanlegging, sjekklister og prosedyrer. Vi utarbeider de nødvendige dokumentene som kreves for å bli godkjent droneoperatør av Luftfartstilsynet, og sørger for at våre kunder får alt fra riktig trening, operasjonell dokumentasjon og forsikringer. - Alt du trenger for å utføre ubemannede luftfartsoperasjoner.

Operasjonsmanual

Vi har lang erfaring med utarbeiding av operasjonsmanualer og har bistått flere selskaper i alle operatørklasser. Operasjonsmanualen ikke bare er et dokument for å få operasjonene godkjent, men skal beskrive nøyaktig hvordan din bedrift vil operere lovlig i norsk luftrom. Våre konsulenter har bakgrunn som piloter og flyinstruktører med lang fartstid innen ubemannet luftfart. Vi vet hva som kreves for å opprettholde gode sikkerhetsmarginer.

Teoretisk og praktisk opplæring

Flere av våre kurs kan arrangeres bedriftsinternt. Gjennom et bedriftstilpasset kurs får du maksimalt utbytte av Droneakademiets dyktige kursholdere og vi kan holde opplæring relatert til aktuelle problemstillinger for din organisasjon, eller din bransje. Når vi gjennomfører internkurs, benytter vi gjerne eksempler og oppgaver forberedt i samarbeid med dere. Se våre mest populære kurs:

Kontakt oss

Ønsker du å lære mer om de forskjellige operatørkategoriene og hvilke krav som stilles til organisasjon, fartøy og personell? Meld deg på vårt gratis nettkurs "Veien til operatørgodkjenning".